Kontakt

mapa21


Sekretariat konsorcjum
Międzynarodowe Konsorcjum
Platforma Bezpieczeństwa Gospodarczego
Al. Mireckiego 22 lok. 25
41-200 Sosnowiec, Polska

Przedstawicielstwo Konsorcjum w Polsce
Agencja Bezpieczeństwa Gospodarczego
Rynek 11/11
42-600 Tarnowskie Góry

Przedstawicielstwo Konsorcjum na Ukrainie
KUB Fortum Ltd
ul. Khoryva d.39-41,
04071 Kijów, Ukraina

Przedstawicielstwo Konsorcjum
w Chińskiej Republice Ludowej

Generalny przedstawiciel: She Helong
+ 86 151 30590502
china@economic-security.pl

Przedstawicielstwo Konsorcjum
w Niemczech

Gredka Consulting
Büro für deutsch – polnische Zusammenarbeit
Konrad – Wolf – Straße 104
D-13055 Berlin

Przedstawicielstwo Konsorcjum na Litwie
Fortis Vostok UAB
10-18 Druskininku g.
Druskininkai, Litwa

Przedstawicielstwo Konsorcjum w USA
Alan Walsh, Huntington Consultancy
16444 Bolsa Chica Street, #31
Huntington Beach, California 92649

Dryps Consulting Georgia Ltd.
Str. Gamsakhurdia, 51
4400 Poti
Georgia
Tel: +995 597 923280
e-mail: georgia@economic-security.pl


Przedstawicielstwo Konsorcjum w Serbii
PRAVAC serbian investigating agency
Radomir  M.  Misaljevic master of law
Vladimir Popovic 38, 190768 Belgrade 27
Serbia

0pl
1pl
2pl
3pl
4pl

Międzynarodowe Konsorcjum Platforma Bezpieczeństwa Gospodarczego jest dobrowolnym zrzeszeniem firm realizującym statutowe cele i zadania.

Potwierdzając szacunek dla praw człowieka i jego podstawowych swobód, zasad demokracji i sprawiedliwości, wysoko oceniając znaczenie współpracy międzynarodowej i poszanowania ustanowionego porządku prawnego, kierując się zasadami zachowania tajemnicy, równoprawności, tolerancyjności oraz wzajemnym szacunkiem i zaufaniem, założyciele Konsorcjum przez udział w niniejszym projekcie dążą do wzmocnienia współpracy pomiędzy sektorami: przedsiębiorczości, nauki, badań i rozwoju, przemysłu, edukacji, rynku pracy, służb państwowych oraz organizacji otoczenia społeczno-gospodarczego, na rzecz współkształtowania i realizacji programów, planów i strategii na poziomie narodowym oraz światowym. W ramach wspólnej działalności prowadzone będą działania mające za cel przeciwdziałanie wszelkim przyczynom i skutkom nieuczciwości oraz przestępczości w każdej formie.

Celem Konsorcjum jest tworzenie praktycznych rozwiązań w zakresie gwarantującym wzrost bezpieczeństwa w krajowym i międzynarodowym obrocie gospodarczym adresowanym w pierwszej kolejności do grupy małych i średnich firm, które są szczególnie narażone na niebezpieczeństwa w obrocie gospodarczym.

Plany działań Konsorcjum korelują z założeniami opracowanego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji RP „Rządowego planu zwalczania przestępczości zorganizowanej w Polsce” a szczególnie jego postanowień w zakresie usprawnienia metod przeciwdziałania przestępczości zorganizowanej poprzez wzmocnienie roli profilaktyki społecznej.

Działania Konsorcjum są między innymi skierowane na przeciwdziałanie powstawania przestępczości zorganizowanej o charakterze ekonomicznym, polegające na rozpoznawaniu i eliminowaniu czynników sprzyjających powstawaniu tego typu przestępczości. Takie podejście, oparte na pozaoperacyjnych działaniach, powoduje wzrost identyfikacji przez przedsiębiorców zagrożeń tego typu, wymianę doświadczeń i profilaktykę społeczną. Pozaoperacyjne podejście do zwalczania przestępczości zorganizowanej o charakterze ekonomicznym jest również jednym z priorytetów realizowanych na forum Unii Europejskiej i służące wymianie międzynarodowych doświadczeń w tym zakresie.

Nasz konsorcjant Pan dr Dariusz Woźnicki – Dyrektor Generalny Agencji Bezpieczeństwa Gospodarczego należy do zespołu ekspertów „Rządowego planu zwalczania przestępczości zorganizowanej w Polsce”. 

Copyright © Międzynarodowe Konsorcjum Platforma Bezpieczeństwa Gospodarczego 2011-2017, all rights reserved.